ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

1 Κων/νος    Καραγιάννης                      (Δάσκαλος) 10 Ευρώ
2 Αστέριος Γκαρντάνος 10 Ευρώ
3 Αργύρης Γεροστέγιος                           (Σέρρες) 30 Ευρώ
4 Ιωάννης Μασούρας του Γ.                   (Λάρισα) 50 Ευρώ
5 Κων/νος Γεροστέργιος                          (Κατερίνη) 50 Ευρώ
6 Νικόλαος Μητσιόπουλος                         (Αθήνα) 20 Ευρώ
7 Χαράλαμπος Ντίστας                          (Κατερίνη) 15 Ευρώ
8 Λίτσα Μασούρα 20 Ευρώ
9 Θεoφάνης Τσολάκης                       (Αμπελώνας) 10 Ευρώ
10 Χρήστος Γκουρπαλής 10 Ευρώ
11 Κων/νος Μουγδής 10 Ευρώ
12 Βαγγέλης Τσούκας 20 Ευρώ
13 Ιωάννης Τσολάκης του Δ.                  (Αυστραλία) 100 Δολ. Αυστραλ
14 Εμμανουήλ Ρημαγμός 100 Δολ. Αυστραλ
15 Πέτρος Παπαστεργίου                            (Γερμανία) 50 Ευρώ
16 Παναγιώτης Καραστεργίου                        (Αθήνα) 50 Ευρώ
17 Σταματή Καστόρη 06 Ευρώ
18 Σταύρος Γκαρλής 20 Ευρώ
19 Δημήτριος Ζαφείρης                              (Γερμανία) 50 Ευρώ
20 Κων/νος  Γκουγκουλιάς του Χρ.           (Αμερική) 100 Δολ. Αμερικής
21 Σωτήρης Νέος-Κατίνα Λαμπίρη             (Καναδάς) 100 Ευρώ
22 Κων/νος Σαλαμπάσης του Ιωάννου 35 Ευρώ
23 Κων/νος Παπαγιαννούλης                      (Κατερίνη) 15 Ευρώ
24 Γεώργιος Φωλίνας                                   (Λάρισα) 20 Ευρώ
25 Ιωάννης Γκουντουβάς                           (Καναδάς) 50 Δολ. Καναδά
26 Θωμάς  Γκουντουβάς                           (Καναδάς) 50 Ευρώ
27 Απόστολος Παπαδούλης 50 Ευρώ
28 Δημήτριος Παπαδούλης 50 Ευρώ
29 Θεόπιστος Κυλινδρής 50 Ευρώ
30 Νικόλαος  Κυλινδρής 50 Ευρώ
31 Βασιλική   Μουστακά 50 Ευρώ
32 Ιωάννης Μασούρας 50 Ευρώ
33 Νικόλαος Σαλαμπάσης 50 Ευρώ
34 Αστέριος  Μαντάς 50 Ευρώ
35 Θωμάς  Λαμπίρης 150 Δολ, Καναδά
36 Χριστίνα Δουλαπτσή 150 Δολ, Καναδά
37 Δημήτριος Δουλαπτσής 50 Ευρώ
38 Αθανάσιος Μπαμπαλής 50 Ευρώ
39 Διονύσιος Ρημαγμός του Αθανασίου 20 Ευρώ
40 Μανώλης Ρημαγμός του Αθανασίου 50 Ευρώ
41 Δημήτριος Δούκας                                 (Γόννοι) 10 Ευρώ
42 Αθανάσιος  Μπαμπαλής 20 Δολ. Καναδά.
43 Ιωάννης  Δουλαπτσής του Αναστασίου 20 Ευρώ
44 Αθανάσιος  Γρόντζιος 150 Ευρώ.
45 Νίκος Βλαχόπουλος 10 Ευρώ
46 Κων/νος Γεροστέργιος (ιερεύς) 20 Ευρώ
47 Ιωάννης Μαντάς (Αυστραλία) 15 Ευρώ
48 Ευάγγελος Γκαζκάνης 15 Ευρώ
49 Αστέριος Γκάτσικος 15 Ευρώ
50 Δημήτριος  Μούργκας(Γερμανία) 45 Ευρώ
51 Θωμάς Καραμπατής 15 Ευρώ
52 Αθανάσιος Καλούσης 15 Ευρώ
53 Νικόλαος Παπαστεργίου 45 Ευρώ
54 Ζωή Ντόντου 15 Ευρώ
55 Απόστολος Παπαϊωάννου του Ιωάννου 15 Ευρώ
56 Ιωάννης Μαντάς Καλλιπεύκη 15 Ευρώ
57 Αθανάσιος Καρβάνη 110 Δολ. Καναδά
58 Κατίνα Καρβάνη 60 Ευρώ
59 Βούλα Καρβάνη 70 Ευρώ
60 Χρήστος Πατούλιας 50 Ευρώ
61 Χρήστος Παζιάνας 30 Ευρώ
62 Μαρία Ευσταθίου – Ντόντου 20 Ευρώ
63 Ζήσης Πατούλιας του Κανάκη 20 Ευρώ
64 Βασιλόπουλος Γεώργιος 10 Ευρώ
65 Κανάκης Πατούλιας του Ζήση 10 Ευρώ
66 Κων/νος Μούργκας (Γερμανία) 50 Ευρώ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ