ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                   20
 2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΣΟΥΡΑ                                                                20
 3. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                  90
 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                                              50
 5. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ                                                           05
 6. ΠΟΠΗ ΚΥΛΙΝΔΡΗ                                                                      20
 7. ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ                                                                       20
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ                                                           10
 9. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ     20
 10. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ                                                          30
 11. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ (ΚΑΝΑΔΑΣ)                                     100
 12. ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                          30
 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΚΑΣ  (ΤΡΙΚΑΛΑ)                                        20
 14. ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                              05
 15. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)                    200
 16. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.                             50
 17. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ                                                              20
 18. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ  (ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ)                    10
 19. ΑΓΝΩΣΤΟΣ                                                                                 100
 20. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ                                                              20
 21. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ                                             200
 22. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ                                                            40
 23. ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΚΑΒΟΥΤΣΙΚΟΣ                                                    20
 24. ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΕΟΣ- ΚΑΤΙΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ                              100
 25. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΣΤΑΣ                                                        20
 26. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ – ΜΙΧΑΝΤΑ                                      30
 27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                                          50
 28. ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΗΜΑΓΜΟΣ                                                         50
 29. ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ                                                      10
 30. ΝΙΚΗΦΙΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ                                                        50
 31. Δημήτριος Καραγιάννης                                                           50

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ