ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

(τα ποσά σε ευρώ)

 1. Αθανάσιος Παπαδόντας  (Αμπελώνας)                  100
 2. Αλέκος Τσιρέβελος                                                       10
 3. Αστέριος Γκουντουβάς      (Καναδάς )                      50
 4. Βλαχόπουλος Νικόλαος                                               10
 5. Βούλα Καρβάνη – Τομαρά                                         20
 6. Γεροστέργιος  Κων/νος (ιερέας)                               20
 7. Γεώργιος Ρημαγμός του Κων/νου  (Αμερική)      100
 8. Γκαραγκούνης Δημήτριος  (Αμπελώνα)                  10
 9. Ευάγγελος Τσούκας                                                     20
 10. Ζαφείρη –Τσαγκαλά Βασιλική                                  40
 11. Ιωάννης Κανελιάς του Δημητρίου (Κατερίνη)       20
 12. Ιωάννης Καραγιάννης                                                 50
 13. Καραμπατής Ευάγγελος                                            100
 14. Καστόρη Σταματή Κατερίνη                                      07
 15. Κατερίνα Καρβάνη – Τσίφα                                      20
 16. Κων/νος Γκουγκουλιάς του Αστερίου                     50
 17. Μανίκας Αντώνιος                                                       50
 18. Μηλίγκας Απόστολος                                                  20
 19. Μίμης Χρήστος                                                            20
 20. Μιχάλης Καραμπατής                                                50
 21. Νικόλαος Γκουλιάρας Καναδάς                               20
 22. Νικόλαος Παπαστεργίου του Κων/νου                 30
 23. Νικολλάτα Μασούρα- TOWNLY Αγγλία             100
 24. Ντίστας Χαράλαμπος                                                15
 25. Ομάδα υποψηφίας Νομάρχη κ. Λιακούλη            70
 26. Παπαδόντας Δημήτριος του Κων/νου                   50
 27. Παπαστεργίου Κων/νος (Δάσκαλος )                    50
 28. Παππαγιαννούλης Σπύρος  (Αίγιο)                         50
 29. Σακοράβας Θεοφάνης (Αμπελώνας)                      20
 30. Τσιάτσιος Ζήσης                                                         30
 31. Τσιρέβελος Αλέκος                                                     10
 32. Τσολάκη Μαρία                                                          20
 33. Χαρίκλεια Πατούλια                                                  50
 34. Χρήστος Σαλαμπάσης                                               20
 35. Χρήστος Τσολάκης (Βρυότοπος)                            20

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

Με την άδεια του Δεσπότη, τα έσοδα της μέρας των εγκαινίων από το παγκάρι     (485€),διατέθηκαν στον ναό. Μαζί και με τις δωρεές των πιστών – ανωνύμων και επωνύμων – συγκεντρώθηκαν 2.530 €. Πληρώθηκε το υπόλοιπο του τέμπλου και ό,τι άλλο εκκρεμούσε και έμεινε το ποσό των 565 €, το οποίο δόθηκε ως προκαταβολή για την αγιογράφηση οροφής.

Το παγκάρι (250 €) δώρισε η οικ. Γκέτσου Χρήστου., το προσκυνητάρι (350 €) η οικ. Αστερίου Μιχαήλ και το Ευαγγέλιο (250 €) η οικ. Στεργιούλα Ευάγγελου (Γόννοι).

Κάποιοι απ’ τους δωρητές είναι (οι άλλοι δεν θέλησαν να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους):

Ντόντος Ευάγγελος                50

Οικονόμου Ι.                            50

Οικονόμου Ι.                            50

Γκαραφλή Σταματή                50

Παπαϊωάννου Γραμματή      50

Οικ. Κων/νου Γκαραφλή       50

Οικ. Ι. και Μ. Κάγκουρα        50

Παπαστεργίου Νίκος              30

Γκαρλής Απόστολος               30

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ