ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ 22-8-2004 έως 14-8-2005

ΕΣΟΔΑ

Από προηγούμενη χρήση                            4.024,97

Συνδρομές μελών                                         3926,97

Επιχορήγηση Υπ. Οικονομικών                   2500,00

Χοροί                                                              3680.00

Οικονομικές Ενισχύσεις (βιβλία)                  3045,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                                   20186,94

 

ΕΞΟΔΑ

Έκδοση εφημερίδας                                     2174,00

Ταχυδρομικά έξοδα                                        244,10

Φωτογραφικά                                                1561,69

Χορευτικά                                                         350,00

‘Έντυπα                                                               53,50

Διάφορα μικροέξοδα                                       154,50

Δωρεές                                                             244,50

Θεσσαλικό ημερολόγιο                                        32,00

Έκδοση βιβλίου                                                 93,50

Χοροί                                                              1729,80

Έξοδα Δ/Σ                                                        210,00

Έξοδα Φεστιβάλ                                            3945,53

Κατασκευή πανό                                              178,50

Εκδρομή χορευτικού                                      250,00

Διάφορες Εκδηλώσεις                                  122,00

Αποστολή Εγγράφων                                      60,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                   11403,62

ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                                                   7783,32

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ