ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 • Άριστα στους γονείς όταν…

Ο παρακάτω δεκάλογος σας δείχνει τι πρέrιει να κάνετε ως γονείς για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να προοδεύσουν στο σχολείο.

 1. Ακούτε, συzητάτε με το παιδί σας δίνοντας ιδιαίτε­ρη προσοχή στις ανάγκες και τα αισθήματά του.
 2. Δείχνετε ότι είστε υπερή­φανοι για την πρόοδό του στο σχολείο.
 3. Ενθαρρύνετε συχνά το παιδί σας στις σχολικές εργασίες.
 • Γνωρίzετε τις σχολικές εργασίες και δραστηριότη­τες του παιδιού σας.
 1. Βοηθάτε το παιδί σας να καταλάβει ότι είναι ικανό να λύσει κάποιο πρόβλημα.
 2. Γνωρίzετε τις δυνατότη­τες και αδυναμίες του παι­διού σας.
 • Καλλιεργείτε στο παιδί σας το ηθικό για δουλειά.
 • Ενθαρρύνετε το παιδί σας στην ανώτατη εκrιαί­δευση.
 • Θέτετε δεδομένα και προσδοκίες στα παιδιά σας.
 1. Δίνετε προτεραιότητα στις σχολικές εργασίες του παιδιού σας καθώς και στο διάβασμα και σε άλλες εξωσχολικές απασχολήσεις (όπως στην τηλεόραση, στην μουσική, στις κατα­σκευές) (από την εφημερίδα ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ)

·        Υγιής Πειθαρχεία

0 σωστός τρόπος για να εκφράσέτε την αποδοκιμασία σας

Όλοι οι γονείς αγχώνο­νται και στενοχωριού­νται όταν τα παιδιά τους φέρονται άσχημα. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να εκ­φράσετε την αποδοκιμασία σας και να διορθώσετε τη συ­μπεριφορά τους χωρίς να τα χτυπήσετε;

Μπορείτε να κάνε­τε τα εξής:

 1. Αναγνωρίστε ότι είστε πολύ εκνευρισμένοι και περι­μένετε πριν τιμωρήσετε το παιδί σας. Μην κάνετε τίποτα όσο εί­στε θυμωμένοι. Ένας θυμωμέ­νος γονιός είναι πολύ πιθανό να τιμωρήσει το παιδί χτυπώ­ντας το. Δώστε στον εαυτό σας και στο παιδί το χρόνο που χρειά­ζεται για να ηρεμήσουν και ύ­στερα κάνετε οποιαδήποτε κί­νηση.
 2. Ξανασκεφτείτε τη συ­μπεριφορά του παιδιού σος, συζητώντας γι’ αυτή με άλ­λους ενήλικους. Όταν είμαστε Θυμωμένοι, συχνά χάνουμε την ικανότητα μας να δούμε τα πράγματα καθαρά. Συζητήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας μ’ ένα φιλικό σας ζευγάρι ή κάποιους αν­θρώπους που εμπιστεύεστε. Αν είναι δυνατό, μιλήστε με κάποιον που δεν είναι αναμιγ­μένος στην υπόθεση. Μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβε­τε το παιδί σας ή να βρείτε πρακτικούς τρόπους για να χειριστείτε την κατάσταση.
 3. Αποκτήστε γνώσεις για την ανατροφή των παιδιών και τη σωστή συμπεριφορά των γονιών. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι όσο πιο πολλά γνωρiζετε εσείς και ο/η σύζυγός σας, τόσο περισσότερες πιθανότη­τες έχετε να γίνετε καλοί γο­νείς. Διαβάστε βιβλία και παρα­κολουθήστε μαθήματα για την εκπαίδευση των γονιών, την α­νατροφή των παιδιών και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
 4. Είναι σημαντικό να έχε­τε τις ίδιες απόψεις με τον/τη σύζυγό σας για τον τρόπο ανατροφής των παιδιών. Οι γονείς θα πρέπει να συμ­φωνούν στο είδος πειθαρχίας που επιβάλλουν στο παιδί τους. Η διαφορετική αντιμε­τώπιση των παιδιών από τους γονείς μπορεί να δημιουργή­σει περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις τους.
 5. Μιλήστε στα παιδιά για τις αξίες στις οποίες πιστεύ­ετε και μείνετε σταθεροί σ’ αυτές. Η ανάγκη των παιδιών να καθορίσουν κάποια όρια, τα ο­δηγεί σε κάθε στάδιο της ανά­πτυξής τους στο συνεχή έλεγ­χο των γονιών τους. Κάτι τέ­τοιο είναι συνήθως ενοχλητικό για τους γονείς, τα παιδιά ό­μως μ’ αυτό τον τρόπο αναζη­τούν καθοδήγηση. Θα πρέπει να προσέχετε τη συμπεριφορά σας, έτσι ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν να σας εμπιστεύονται χωρίς να α­πορρίπτουν τις αξίες σας.

Σημείωση: Το άρθρο είναι απόσπασμα από το «Για­τί Υπάρχει Παιδική Κακοποίη­ση» του Edward Zigler και της Nancy Rubin, στο περιοδικό «Γovείς». Νοέμβριος 1985.

 

 • Τι σκέφτονται τα παιδιά στην κάθε ηλικία για τον πατέρα τους:

Όταν τα παιδιά είναι έξι χρονών: Ο πατέρας τα ξέρει όλα

Όταν τα παιδιά είναι δέκα χρονών: Ο πατέρας ξέρει πολλά

Όταν τα παιδιά είναι δέκα πέντε χρονών: Ο πατέρας δεν ξέρει πολλά

Όταν τα παιδιά είναι είκοσι χρονών: Ο πατέρας ξέρει αρκετά

Όταν τα παιδιά είναι τριάντα χρονών: Μπορούμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του πατέρα

Όταν τα παιδιά είναι σαράντα χρονών: Παρ’ όλα αυτά ο πατέρας ξέρει κάτι περισσότερο

Όταν τα παιδιά είναι πενήντα χρονών: Ο πατέρας τα ξέρει όλα

Όταν τα παιδιά είναι εξήντα χρονών: Αχ! Και να ζούσε ο πατέρας να ζητούσαμε τη γνώμη του!

Π. Ι. Π.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ