ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΔΩ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΚΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ

Με λύπη μας παρατηρούμε, ότι αν και πέρασαν πολλά χρόνια και μπήκαμε στον 21ο αιώνα, δεν λέμε να αλλάξουμε συνήθειες. Αλλιώς δεν εξηγείται το να πετάμε τα σκουπίδια όπου να είναι. Στα οικόπεδα μέσα στο χωριό, γύρω από το χωριό, ακόμα και μέσα στο δάσος. Και ασχημαίνουμε το όμορφο περιβάλλον, στο οποίο είχε την τύχη να βρίσκεται το χωριό μας.
Δυστυχώς η εικόνα είναι πολύ άσχημη. Σε πολλά σημεία υπάρχουν σκουπίδια. Ότι παλιό υπάρχει, πετιέται στους γκρεμούς και τα ρέματα του δάσους (κρεβάτια, ψυγεία στρώματα κ.λ.π.). Κάτι πρέπει να κάνει η Δημοτική αρχή. Ίσως λίγα ημερομίσθια θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τη συλλογή των υπαρχόντων σκουπιδιών και με τον ορισμό κάποιας συγκεκριμένης μέρας (κάθε μήνα) για τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα τα όποια θα φορτώνονται στο φορτηγό του Δήμου πετιούνται εκεί που πρέπει.

skupidia skupodia1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ