ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Τα ποσά σε ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μπουρονίκος Δημήτριος 20
Σδούγγας Αναστάσιος 10
Λαμπίρης Ιωάννης (Τορόντο) 100
Γεροστέργιος Κων/νος, ιερέας 20
Δενδρινού Φίλια 70
Μιλίγγας Απόστολος 20
Παπαστεργίου Κων/νος 50
Παπαδόντα Αρχόντω 30
Χρυσού Μαρίζα 15
Μανίκας Αντώνιος 50
Γ καραγκούνης Δημήτριος 20
Σακελλάρης Αθανάσιος 5
Παπαδόντας Δημήτριος του Κων/νου 20
Καστόρης Σπύρος 20
Δήμου Γεώργιος 20
Οικονόμου Χρηστούς του Νικολάου 20
Οικονόμου Απόστολος του Νικολάου 20
Γκουντουβάς Αστέριος του Δημητρίου 70
Γκούθας Δημήτριος 20
Κομνηνός Αθανάσιος 20
Γκουγκουλιάς Νικόλαος 120
θωμαΐτσα, από Γερμανία 20
Παπαδούλης Γεώργιος 30
Καρατόλιος Χρήστος 10
Παπαϊωάννου Ιωάννης του Γεωργίου 20
Καραμπατής Ζήσης του Βασιλείου 20
Καραμπατής Θωμάς του Βασιλείου 20
Λαμπίρη Κατίνα – Σωτήρης 100
Τσολάκη Μαρία 20
Ντελής Αντώνιος (Αίγινα) 15
Παπαϊωάννου Απόστολος του Δημητρίου 15
Γκουγκουλιάς Γεώργιος του Ιωάννη 50
Αδελφοί Αστεριού Γκουγκουλιά 150
Γούλης Γεώργιος 15
Αντωνίου Αριστούλα 10
Γρόντζιος Αθανάσιος 50
Καραστέργιος Παναγιώτης 50
Γκουγκουλιάς Αστέριος 100
Οικονόμου Νίκος του Αποστόλου   100
Γκουγκουλιάς Μανώλης 20
Πλεκτά ΙΑΚΩΒΑΚΗ 100
Μάνικας Αντώνιος 50
Πατουλιάς Χρήστος 20
Μπουρονίκος Αθανάσιος 10
Ζαφείρη Βασιλική του Νικολάου 30
Τσολάκη Γεωργία (Αυστραλία) 50
Μπουρονίκος Νίκος του Νικολάου 50
Ντόντος Ευάγγελος 30
Χριστούλας Δημήτριος 10
Κυλινδρής Αστέριος 20
Γκουγκουλιάς Ζήσης (Γερμανία) 50
Καλούσης Γεώργιος (Γερμανία) 50
Γκουγκουλιάς Κων/ντίνος (Αμερική) 40
Ντάσιος Νικόλαος (Αμερική) δολάρια 100
Μουσουλή Ελένη (Θεσσαλονίκη) 20
Ρημαγμός Εμμανουήλ του Αστερίου δολ. Αυστραλίας 100
Μαντάς Δημήτριος του Αθανασίου 20
Γκουντουβάς Θωμάς του Κων. (Καναδάς) δολ. 100
Γκουντουβάς Αστέριος του Ιωάννη (Γερμανία) 40
Μούργκας Κωνσταντίνος 50
Γκουλιάρας Νικόλαος (Τορόντο) 50

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ