ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 

Επιστημονικό συνέδριο για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και αειφόρο ανάπτυξη στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Λάρισας με συνδιοργανωτές τους: Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Λάρισας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων και της Γενικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για το 3ο Αναπτυξιακό Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργανώνει η εταιρία Θεσσαλικών Μελετών, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας, με στόχο την σωστή ανάπτυξη της Θεσσαλίας, με βάση την επιστημονική έρευνα και μελέτες πάνω στα προβλήματα της περιφέρειας, την προώθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και την επένδυση στο επιστημονικό προσωπικό.
Τα θέματα του συγκεκριμένου συνεδρίου, ήταν αφιερωμένα στη διαχείριση και προστασία του νερού, καθώς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά έχουν ήδη αναγορευθεί ως ο κυριότερος φυσικός πόρος του 21ου αιώνα.
Γνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει για όλη τη Θεσσαλία το θέμα των υδάτινων πόρων και κυρίως της διαχείρισής τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, η Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών και οι υπόλοιποι φορείς διοργάνωσαν αυτό το επιστημονικό συνέδριο, με στόχο να προσφέρουν όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά κυρίως σ’ αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) πρότυπες και υψηλών προδιαγραφών επιστημονικές εργασίες, καθώς τα πορίσματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη συνέχιση και διεύρυνση των σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν στο συνέδριο ήταν:
Πλημμύρες και ξηρασία στην Θεσσαλία
Άνθρωπος και τοπίο στην Θεσσαλία
Βιώσιμη γεωργία σε μια αναπτυγμένη ύπαιθρο
Καταγραφή και διαχείριση υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας
Αρδεύσεις – Εγγειοβελτιωτικά έργα
Σύγχρονες τεχνολογίες και διαχείριση υδάτινων πόρων
Νερό και περιβάλλον – ποιότητα νερού
Αειφόρος ανάπτυξης και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Τοπικοί πόλοι ανάπτυξης και

Ανάγκες σε νερό της Περιοχής του Δήμου Γόννων και τρόποι εξοικονόμησης του με εισηγητές τους Χ. Τσαντήλα, και Ν. Σταματοπούλου.

Οι εισηγητές ανέφεραν αρκετά ιστορικά στοιχεία για τον Δήμο μας και τα δημοτικά διαμερίσματα. Αναφέρθηκαν ακόμη, στον πληθυσμό του δήμου, ο οποίος ανέρχεται σε 3200 κατοίκους. Κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η γεωργική καλλιεργήσιμη έκταση είναι 42000 στρέμματα, καλλιεργούμενη κυρίως από σιτάρι, ελιές, καπνό πατάτες και κηπευτικά. Η κτηνοτροφία στο δήμο μας, είναι η δεύτερη κύρια απασχόληση των κατοίκων, και στην περιοχή μας εκτρέφονται γύρω στα 30000 αιγοπρόβατα , 1600 αγελάδες καθώς και σημαντικός αριθμός χοιρινών και πουλερικών.
Οι συνολικές ανάγκες σε νερό για την ύδρευση των κατοίκων, την άρδευση των καλλιεργειών και το πότισμα των ζώων εκτιμώνται σε 400 εκ. κ. μ. Οι υπάρχουσες σήμερα ποσότητες νερού από διάφορες πηγές (επιφανειακά νερά, πηγές, γεωτρήσεις) ανέρχονται σε 120 εκ. ετησίως περίπου, που μπορούν να καλύψουν μόνο μέρος των πραγματικών αναγκών.
Η κατασκευή φραγμάτων δεν φαίνεται αποτελεσματική, η κατασκευή υδατοδεξαμενών και η πλήρωσή τους με νερό κρίνεται ασύμφορη οικονομικά λόγω μεγάλης δαπάνης. Έτσι ως μία σοβαρή εναλλακτική λύση προβάλλει η ανασύσταση της λίμνης Ασκυρίδας της Καλλιπεύκης, η οποία εκτός από την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης του νερού στην περιοχή του Δήμου, αναμένεται να έχει πολύ θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον της περιοχής και στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση του Δήμου , παρασύροντας γενικότερα στην ανάπτυξη όλης της περιοχής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ