Τα αίτια των περσινών πυρκαγιών από την έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

-Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 24 θεωρείται ότι ενθάρρυνε τα σχέδια των εμπρηστών.

-Η ελληνική κυβέρνηση ευθύνεται για την μη κατάρτιση του εθνικού κτηματολογίου.

-Ανυπαρξία προληπτικών διαδικασιών και επιχειρησιακών σχεδίων.

-Περιορισμένα κονδύλια για τον καθαρισμό των δασών.

-Μειώθηκαν τα παρατηρητήρια στα δάση ενώ υπήρχε παντελής πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες.

-Η Δασική Υπηρεσία υποφέρει από έλλειψη κονδυλίων και από πρόσληψη προσωπικού.

-Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει μικρή γνώση της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

-Η προτεραιότητα στη χρήση των εναερίων μέσων υπήρξε προβληματική.

 

Οι ελληνικές υπηρεσίες αμφισβητούν την ευρωπαϊκή έκθεση και την μελετούν για να απαντήσουν ανάλογα.

Σημείωση: Η έκθεση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν είναι πολύ μακριά από τις απόψεις του πατριώτη μας, Αποστόλη Γκουγκουλιά, που δημοσιεύτηκαν στο φύλλο 124 .

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 25-5-2008, σελίδα Α42 – 78

 

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ