Τρίτη Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Κάτω Ολύμπου, 15-8-2004

Φωτογραφικό ρεπορτάζ 

15 xor kal1 15 xor kal2

Σύλλογος Καλλιπεύκης «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

15 xor thetalos

Σύλλογος Λάρισας «Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ»,

15 xor pontioi

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

15 xor koilada

Σύλλογος Κοιλάδας «Ο ΦΑΡΟΣ»

15 xor karia

Σύλλογος Καρυάς «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»,

15 xor dentra

Σύλλογος Δέντρων «Η ΑΡΓΙΣΣΑ»

15 xor kosmos

Θεατές και ανάμεσά τους οι χορευτές – χορεύτριες της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ