14 ΙΟΥΝΙΟΥ:ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

 

Με κοινή απόφαση που έλαβαν το Μάιο του 2003 τέσσερις από τους μεγαλύτερους Διεθνείς Οργανισμούς, που έχουν σχέση με τον Εθελοντισμό και την Αιμοδοσία:

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με 192 μέλη
  • Οι Κοινότητες του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου με 181 Εθνικά Μέλη
  • Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών (F.I.O.D.S.)  και
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Μετάγγισης Αίματος,

καθιερώθηκε η 14η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Επιλέχτηκε η 14η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του μεγάλου Αυστριακού γιατρού Karl Landsteiner (1868-1945), ο οποίος με την ανακάλυψη που έκανε στα 1900 των τεσσάρων ομάδων αίματος (ΑΒ, Α, Β & 0) και λίγο αργότερα του παράγοντα Ρέζους (Θετικό- Αρνητικό) συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνεται πλέον ασφαλής και χωρίς κινδύνους και επιπλοκές για την υγεία του μεταγγιζόμενου η μετάγγιση αίματος στον ασθενή από υγιή αιμοδότη με το ίδιο ακριβώς αίμα.

Για αυτές τις πολύ σημαντικές και πραγματικά σωτήριες για τους μεταγγιζόμενους ανακαλύψεις του ο Karl Landsteiner τιμήθηκε το 1930 με το βραβείο NOBEL Ιατρικής.

Σκοπός της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη είναι να αποδοθεί από την Παγκόσμια Κοινότητα η πρέπουσα τιμή και αναγνώριση στον απλό, τον αγνό και ανώνυμο συνάνθρωπό μας που σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρόθυμα και αβίαστα, με τη δική του ελεύθερη βούληση, σε καθαρά εθελοντική βάση και χωρίς να αποβλέπει σε καμιά υλική ή ηθική αμοιβή, ιδιοτέλεια ή υστεροβουλία προσέρχεται στα κατά τόπους Κέντρα Αιμοδοσίας ή σε οργανωμένες αιμοληψίες και προσφέρει μια φιάλη από το αίμα του, για να βοηθήσει να κρατηθεί στη ζωή και να ξαναβρεί την υγεία του κάποιος άγνωστος συνάνθρωπός του, που για διάφορους λόγους και αιτίες βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του και έχει άμεση ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Για μας τους Εθελοντές Αιμοδότες όμως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη έχει και άλλες δυο διαστάσεις:

  • Να γίνει αιτία και αφορμή να δοθούν κάποια δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και να γίνουν κάποιες εκπομπές και συζητήσεις στα Ραδιόφωνα και τις Τηλεοράσεις για την Εθελοντική Αιμοδοσία, ώστε με τον τρόπο αυτό να μαθαίνουν περισσότερα οι συνάνθρωποί μας για την Εθελοντική Αιμοδοσία, να ευαισθητοποιείται πιο πολύ η κοινωνία μας σε θέματα Εθελοντισμού και Αιμοδοσίας και όλο και περισσότεροι υγιείς συν-άνθρωποί μας να παίρνουν την απόφαση να γίνουν Εθελοντές Αιμοδότες και
  • Να οργανωθούν κάποιες επιπλέον αιμοδοσίες στις οποίες θα κληθούν και θα προσέλθουν να δώσουν αίμα και κάποιοι επί πλέον συνάνθρωποί μας, πέραν εκείνων που τακτικά αιμοδοτούν.

Μόνο όταν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, πετύχουμε να γίνουν και άλλοι υγιείς συνάνθρωποί μας και ιδιαίτερα οι νέοι μας Εθελοντές Αιμοδότες και με τον τρόπο αυτό πλησιάσουμε το στόχο να γίνουμε εντελώς αυτάρκεις σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα στον τόπο μας και τη χώρα μας και να μην κινδυνεύει ποτέ στο μέλλον κάποια ζωή από έλλειψη αίματος στην Πατρίδα μας και πουθενά στον κόσμο, θα έχει πετύχει τους σκοπούς της η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη.

Ας βοηθήσουμε, επομένως, όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του και από τη σκοπιά του, ώστε ο στόχος αυτός να γίνει σύντομα πραγματικότητα.

 

Απόστολος Παπαϊωάννου

Πρόεδρος Σ.Ε.Α. Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ»

ΠΙΣΩ