ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006

    ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ (ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΝΝΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 22 Απριλίου 2007 στο Δ.Δ. Καλλιπεύκης, Δήμου Γόννων, για την ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση της μελέτης Σκοπιμότητας επανασύστασης της λίμνης Ασκουρίδος Καλλιπεύκης Δήμου Γόννων και όπου συμμετείχαν οι υπογράφοντες φορείς και κάτοικοι περιοχής, κατόπιν των εισηγήσεων και της συζήτησης  που ακολούθησε :

 

Εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης, με διατήρηση της μέγιστης στάθμης της λίμνης στα 1000 μ. (επιλογή λύσης Β), σύμφωνα με τη μελέτη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), κατόπιν ανάθεσης  από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η σκοπιμότητα του έργου έχει περιβαλλοντική, οικοτουριστική, αγροτική, πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση, αποκτά υπερτοπικό χαρακτήρα  με πολλαπλά οφέλη στους τομείς αυτούς, υπερβαίνοντα τα αναγκαία κόστη του έργου (κατ’ ελάχιστον 11.000.000 ευρώ).

Τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Διαβούλευσης, συμφωνούν και με την εισήγηση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Δ’ ΠΠ (ΟΣΠ/ΕΥΔΕΠΘ) της Περιφέρειας, για την ανάγκη εκπόνησης των τεχνικών, οικονομικοτεχνικών, περιβαλλοντικών μελετών προϋπολογισμού 465.580 ευρώ καθώς και  της Λιβαδοπονικής/Κτηνοτροφικής  και ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και Επιχειρησιακού Σχεδίου των συνεργαζόμενων φορέων για βιώσιμη λειτουργία του έργου της επανασύστασης της Λίμνης συνολικού προϋπολογισμού 135.000 ευρώ. Επίσης θα εκπονηθούν και σύνοδες μελέτες: προσαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ, Κοινωνικών Επιπτώσεων και αναγκαίων παρεμβάσεων ενίσχυσης των αγροτών στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες με την δημιουργία της Λίμνης, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ήτοι εν συνόλω  περίπου 900.000 €.

Για το λόγο αυτό καλούνται η Νομαρχία Λάρισας, ο Δήμος Γόννων, το ΕΚΒΥ, το ΕΘΙΑΓΕ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς, υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να συνεργαστούν για την επιτάχυνση των εργασιών του έργου και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που προκύψουν, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εντός της παρούσης προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Τυχόν  παρατηρήσεις μπορούν να καταθέσουν οι φορείς εγγράφως στην ΕΥΔΕΠΘ έως την Τετάρτη 25/5/2007.

Ακολουθούν υπογραφές συμμετεχόντων κατόπιν πρόσκλησης στις 5/4/07

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ