ΦΥΛΛΟ 137 – Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2011