Φύλλο 136 – Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 2011

Γενική Συνέλευση – Εκλογές, ή «Τι ’χες Γιάννη; Τι ‘χα πάντα!», σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Οι εκλογές δεν ανέδειξαν νέο διοικητικό συμβούλιο

Αντάμωμα Καλλιπευκίωτων

Ισολογισμός από 23-8-2009 έως 13-8-2011

Διάφορα – Νέα

Τιμή και δόξα στους ήρωες του Σαράντα, στους ήρωές μας, σχολιάζει ο Ζήσης Κατσιούλας

Κούσιος Αποστόλης – Αναμνήσεις από την Καλλιπευκή. από τον εμφύλιο, από τη Ρουμανία…

Από δίμηνο σε δίμηνο, σχολιάζει ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Αιμοδοσία

Ζωντανές μαρτυρίες από τον Ιερέα Γεροστέργιο Κωνσταντίνο

Πέτυχαν στα ΑΕΙ  και ΤΕΙ

Άλογα κι αναβάτες

Υπηρεσίες – τηλέφωνα του δήμου μας

Οικονομικές ενισχύσεις

Κοινωνικά

 

The Last 20 Posts